LEVEN Vastgoed

LEVEN Vastgoed
Title
Ga naar de inhoud
LEVEN Vastgoed ontwikkelt, realiseert en financiert innovatief en kosten-efficiënt zorgvastgoed.
Uitgangspunt is, dat de huurder goed in staat moet zijn om aan haar verplichtingen te voldoen.
Vervolgens is relevant, dat de zorg voor iedereen toegankelijk moet zijn en dat de huisvestingskosten binnen de door de zorgverzekeraars gehanteerde vergoeding blijven.

Voor investeerders is van belang, dat het vastgoed makkelijk te verhuren is, zowel binnen de zorg, maar, als blijkt dat hier de vraag afneemt, ook buiten de zorg.
Investeerders, die sympathiseren met het maatschappelijke belang, tegelijkertijd een marktconform rendement willen en jaarlijkse 5% van hun inleg in cash uitbetaald willen krijgen.

Ons ontwikkeltraject verloopt altijd als volgt:
  • allereerst wordt regionaal een analyse gemaakt van het zorgaanbod en de zorgvraag;
  • met experts van die zorg wordt vervolgens een innovatief en veelal onderscheidend vastgoedconcept ontwikkeld;
  • tijdens het ontwikjkeltraject wordt het projcet doorlopend getoetst aan de financiële uitgangspunten van Leven Vastgoed;
  • het vastgoedconcept moet "industrieel" bouwen mogelijk maken. Dit bekort de bouwtijd, komt de kwaliteit ten goede komt en vergroot de alternatieve aanwendbaarheid.

Ons zorgvastgoed is daarom voor zorgaanbieders interessant om te huren. Dat doen zij voor een lange periode (20 jaar) en zijn daarmee klaar om het landelijk beleid "scheiden van wonen en zorg" kostenefficiënt door te voeren.

Uw partner voor het ontwikkelen, financieren en realiseren van zorgvastgoed
LEVEN Vastgoed is een handelsnaam van ICAM b.v.
Terug naar de inhoud